TRADE

Cine trebuie să încheie asigurarea auto obligatorie (RCA) ?

Persoanele fizice si cele juridice, care deţin autovehicule supuse înmatriculării în Republica Moldova, sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de răspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) au încheiat o asigurare RCA în Republica Moldova;

b) posedă documentele internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova;

Ce riscuri acoperă asigurarea RCA ?

Asigurarea RCA oferă protecţie pentru eventualele prejudicii cauzate de asigurat terţelor persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova, şi anume:

-  deces sau vătămări corporale;

-  avarii sau distrugeri ale unor bunuri (inclusiv autovehicule).

Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea RCA?

Contractul de asigurare RCA se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepţia cazurilor când autovehiculele sunt:

-    utilizate în activităţi agricole sezoniere;

-    înmatriculate cu numere temporare;

-    în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Ce acte se prezintă pentru încheierea contractului de asigurare?

- buletinul sau alt act de identitate;

- certificatul de înmatriculare  al autovehiculului;

- după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing etc.).

 

Cine se poate asigura CASCO?

Pot beneficia asigurarea Auto CASCO persoane fizice şi juridice, precum şi cele străine, deţinători de autovehicule, care activează sau locuiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova.

Ce se asigură?

Prin contractul de asigurare CASCO se pot asigura toate autovehiculele înmatriculate sau în curs de înmatriculare în Republica Moldova, care sunt în stare de funcţionare, au o stare de întreţinere bună şi nu prezintă avarii ale caroseriei şi ale pieselor casabile.

Ce riscuri acoperă asigurarea CASCO ?

•  accidente rutiere pe teritoriul Republicii Moldova şi în afara acestuia, provocate de:

- ciocniri, loviri, izbiri, zgârieri, căderi, căderi de corpuri pe autovehicul, derapări, răsturnări;

- incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv din cauze tehnice), calamităţi naturale;

•  furt (furtul autovehiculului sau al unor părţi componente ori piese ale acestuia), precum  şi avarii produse acestuia ca urmare a furtului sau a tentativei de furt;

Riscurile asigurate se determină de către Asigurat şi se indică în contractul de asigurare.

Ce se înţelege prin suma asigurată?

Prin suma asigurată se înţelege valoarea maximă a despăgubirilor ce se pot acorda în baza contractului de asigurare CASCO.

Cum se calculează suma asigurată?

Pentru a calcula suma asigurată a autovehiculului trebuie în primul rînd să se cunoască valoarea reală a acestuia. Pentru autovehiculele noi, valoarea reală este valoarea de factură cu toate taxele incluse. Pentru autovehiculele ”second hand” valoarea reală se calculează, conform cataloagelor specializate, în baza valorii de nou a autovehiculelor luînduse în consideraţie vechimea acestora dar nu poate depăşi valoare lor de piaţa.